Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Spoločnosť KYOCERA SENCO EMEA B.V. so sídlom Pascallaan 88, 8218 NJ Lelystad, Holandsko, zodpovedá za spracovanie osobných údajov v súlade s týmto vyhlásením o ochrane osobných údajov. S týmito osobnými údajmi zaobchádzame s maximálnou starostlivosťou a takto ich aj uchovávame. Týmto spoločnosť KYOCERA SENCO EMEA dodržiava všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (GDPR) a platné zákony SLOVENSKEJ REPUBLIKY o ochrane údajov. Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje na spoločnosť KYOCERA SENCO EMEA B.V. a všetky dcérske spoločnosti bez ohľadu na ich sídlo alebo jurisdikciu. 

 

Webové stránky spoločnosti KYOCERA SENCO EMEA B.V. obsahujú odkazy na iné webové stránky, ktoré sú mimo domény spoločnosti KYOCERA SENCO EMEA B.V. Tieto odkazy sú uvedené len ako informácia pre používateľov našich stránok. Spoločnosť KYOCERA SENCO EMEA B.V. nezodpovedá ani neručí za obsah iných internetových stránok ani za ochranu osobných údajov na týchto stránkach. 

 

Kontaktné údaje prevádzkovateľa zodpovedného za túto webovú lokalitu: 
KYOCERA SENCO EMEA B.V. 
Pascallaan 88 
8218 NJ Lelystad 
Holandsko 
+31 (0)320 295 575 

 

Kontaktné údaje pre otázky ochrany údajov: 
Ak máte nejaké otázky týkajúce sa spracúvania vašich osobných údajov našou spoločnosťou alebo ochrany údajov vo všeobecnosti, môžete sa na nás obrátiť na adrese uvedenej vyššie alebo v tiráži, alebo na tejto e-mailovej adrese: [email protected]

 

Osobné údaje 
Spoločnosť KYOCERA SENCO EMEA B.V. spracúva vaše osobné údaje, pretože využívate naše služby alebo nám svoje údaje sami poskytujete (právny základ na spracúvanie údajov je článok 6 ods. 1 písm. f) prvá veta GDPR). Uvádzame prehľad osobných údajov, ktoré spracúvame, keď navštívite našu webovú lokalitu: 

 • Podrobnosti o vašej činnosti na našej webovej lokalite (obsah požiadavky/navštívená stránka) 
 • Internetový prehliadač a typ zariadenia 
 • IP adresa 
 • Dátum a čas požiadavky 
 • Rozdiel časového pásma v porovnaní s greenwichským stredným časom (GMT) 
 • Stav prístupu/stavový kód HTTP 
 • Množstvo prenesených údajov 
 • Predtým navštívená stránka 
 • Prehliadač 
 • Operačný systém 
 • Krajina a mesto 
 • Jazyk a verzia softvéru prehliadača. 

 

Okrem toho, ak sa rozhodnete využiť naše služby, napr. napríklad pomocou nášho kontaktného formulára, môžeme spracúvať tieto informácie: 

 • Meno a priezvisko 
 • Adresa 
 • Telefónne číslo 
 • E-mailová adresa 
 • Názov spoločnosti 

 

Vyššie uvedený zoznam nie je vyčerpávajúci, spoločnosť KYOCERA SENCO EMEA B.V. môže spracúvať ďalšie údaje v prípade, že použijete ďalšie nástroje alebo sa zúčastníte iných činností. V týchto prípadoch opisujeme spracúvanie nižšie. 

 

Osobitné alebo citlivé osobné údaje 
Naša webová lokalita ani služba nezhromažďuje údaje o návštevníkoch webovej lokality mladších ako 16 rokov, pokiaľ nemajú súhlas rodiča alebo opatrovníka. Nevieme však skontrolovať, či má návštevník viac ako 16 rokov. Preto odporúčame, aby sa do on-line aktivít svojich detí zapojili aj rodičia. Zabráni sa tak zhromažďovaniu údajov o deťoch bez súhlasu rodičov. Ak sa domnievate, že sme zhromaždili osobné údaje maloletej osoby bez takéhoto povolenia, obráťte sa na nás na adrese [email protected] a my tieto zhromaždené osobné údaje odstránime.  

 

Aký je účel a základ spracúvania vašich osobných údajov 
Spoločnosť KYOCERA SENCO EMEA B.V. môže spracúvať vaše osobné údaje najmä na tieto účely: 

 • poskytovať vám našu webovú lokalitu a spravovať ju, udržiavať v prevádzke a zlepšovať ju 
 • informovať vás o zmenách našich služieb a produktov 
 • zasielať vám náš informačný bulletin alebo reklamnú brožúru 
 • môcť vám zavolať alebo poslať e-mail, ak je to potrebné na účely poskytovania našich služieb 

 

Vaše údaje sa potom použijú iným spôsobom len vtedy, ak to vyžaduje alebo povoľuje príslušný zákon alebo ak ste udelili príslušný súhlas. Ak budeme chcieť vaše osobné údaje použiť na nový alebo na iný účel, budeme vás o tom informovať. 

 

Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje 
Spoločnosť KYOCERA SENCO EMEA B.V. nebude uchovávať vaše údaje dlhšie, ako je nevyhnutne potrebné na dosiahnutie účelu, na ktorý boli vaše údaje zhromaždené, v súlade so zákonmi obsahujúcimi povinnosti týkajúce sa uchovávania údajov. Pre nasledujúce kategórie osobných údajov zachovávame uvedené lehoty uchovávania: 

 

Kontaktný formulár: 
Ak vyplníte formulár na webovej lokalite alebo nám pošlete e-mail, v závislosti od druhu formulára alebo obsahu e-mailu sa údaje, ktoré nám pošlete, budú uchovávať tak dlho, kým budú tieto informácie potrebné na to, aby sme na vašu správu odpovedali alebo sa ňou zaoberali alebo až tri roky z dôvodu povinností týkajúcich sa uchovávania údajov. V závislosti od povahy vašej požiadavky môže dôjsť k dlhšej dobe uchovávania, o tom informujeme v príslušných účeloch spracúvania. Právny základ na spracúvanie údajov je článok 6 ods. 1 písm. f) prvá veta GDPR. 

 

Služba Google Analytics: 
Na zaznamenávanie všeobecných údajov o návštevách používame službu Google Analytics. Tieto údaje sa používajú na štatistické analýzy návštevnosti a klikania na webovej lokalite a umožňujú nám optimalizovať jej fungovanie. Službu Google Analytics sme tiež nastavili tak, aby bola šetrná k súkromiu, takže IP adresy sú anonymizované a údaje sa odosielajú cez zabezpečené pripojenie. V Google Analytics 3 sa údaje uchovávajú počas 26 mesiacov. V Google Analytics 4 sa údaje uchovávajú počas 14 mesiacov.  

 

Tretie strany 
Spoločnosť KYOCERA SENCO EMEA B.V. využíva tretie strany iba vtedy, keď to je potrebné na vytvorenie optimalizovaného zážitku pre používateľa na našej webovej lokalite. Údaje sa postúpia tretím stranám iba v prípade, ak to je potrebné na zobrazenie našich služieb na našej webovej lokalite alebo na splnenie zákonnej povinnosti.  

 

Algolia 
Spoločnosť KYOCERA SENCO EMEA B.V. používa na svojej webovej lokalite vyhľadávaciu funkciu poskytovateľa Algolia Inc. na vyhľadávanie a indexovanie obsahu. Algolia je nevyhnutná na zobrazovanie našich produktov na webovej lokalite a neukladá žiadne súbory cookie. Pri používaní funkcie Algolia sa vaša IP adresa a váš vyhľadávací dopyt prenesú na servery spoločnosti Algolia a tam sa uložia na 90 dní na štatistické účely. Právny základ na spracúvanie údajov je článok 6 ods. 1 písm. f) prvá veta GDPR. Ďalšie informácie o postupoch ochrany osobných údajov spoločnosti Algolia nájdete na stránke https://www.algolia.com/policies/privacy/.  

 

Google 
Spoločnosť KYOCERA SENCO EMEA B.V. používa na svojej webovej lokalite rôzne služby Google, napríklad Google reCAPTCHA a Mapy Google. Google reCAPTCHA sa používa na zabránenie robotom odosielať kontaktné formuláre (právny základ na spracúvanie údajov sú naše oprávnené záujmy, článok 6 ods. 1 písm. f) prvá veta GDPR na ochranu pred nezákonným konaním a bezpečnostnými rizikami IT). Mapy Google poskytujú vizuálnejší aspekt stránkam s predajcami a/alebo kontaktnými informáciami (právny základ na spracúvanie údajov je váš súhlas, článok 6 ods. 1 písm. a) prvá veta GDPR). Obe služby si na poskytovanie presnej odpovede vyžadujú odosielanie informácií, ako sú IP adresy, spracovateľovi informácií.  

 

Ďalšie informácie o postupoch ochrany osobných údajov spoločnosti Google nájdete na stránke „Ochrana súkromia a zmluvné podmienky“: https://policies.google.com/privacy?hl=en. Ďalšie informácie nájdete v zásadách spoločnosti Google na ochranu vašich údajov: https://support.google.com/analytics/answer/6004245. Čas uchovávania údajov spoločnosťou Google závisí od typu údajov. Ďalšie informácie nájdete na stránke: https://policies.google.com/technologies/retention?hl=en-US.  

 

Služba Google Analytics: 
Spoločnosť KYOCERA SENCO EMEA B.V. používa na analýzu výsledkov webových stránok nástroj na sledovanie Google Analytics. Google Analytics analyzuje čiastočnú IP adresu a informácie o vašom zariadení alebo aktivitu na našich webových stránkach, aby analyzovala informácie, ako je krajina a/alebo mesto. Google spracúva iba anonymizované IP adresy, pretože posledný oktet IP adresy je maskovaný. Právny základ na spracúvanie údajov je váš súhlas, článok 6 ods. 1 písm. a) prvá veta GDPR. 

 

So spoločnosťou Google sme uzatvorili dohodu o sprostredkovaní a štandardné zmluvné doložky. Štatistické údaje sa prenášajú do spoločnosti Google, ktorá uchováva údaje na serveroch v Európe a Spojených štátoch amerických. Prečítajte si konkrétne pravidlá ochrany osobných údajov služby Google Analytics https://support.google.com/analytics/answer/6004245#zippy=.  

 

Spoločnosť Google využíva tieto informácie na sledovanie, ako sa naša webová lokalita používa, aby nám mohla poskytnúť správy o webovej lokalite a ponúknuť spoločnosti KYOCERA SENCO EMEA B.V. ako inzerentovi informácie o účinnosti našich kampaní. Spoločnosť Google môže tieto informácie poskytnúť tretím stranám, ak to vyžaduje zákon alebo ak tieto tretie strany spracúvajú informácie v mene spoločnosti Google. Túto skutočnosť nevieme ovplyvniť. 

 

Chceli by sme vás upozorniť najmä na to, že spoločnosť KYOCERA SENCO EMEA B.V. vás prostredníctvom týchto údajov nedokáže vysledovať ako osobu alebo jednotlivca, s výnimkou situácií, kedy sa identifikujete ako osoba prostredníctvom niektorého z formulárov na webovej lokalite. Môže ísť napríklad o prípad, keď zadáte e-mailovú adresu pri registrácii na odber noviniek alebo pri použití webového formulára. V takýchto prípadoch môže byť vaše správanie pri návšteve spojené s údajmi, ktoré ste zadali. 

 

YouTube  
Spoločnosť KYOCERA SENCO EMEA B.V. používa služby YouTube na zobrazovanie videí na svojich webových stránkach. Tieto videá sme integrovali v takzvanom režime rozšírenej ochrany údajov, t. j. žiadne údaje o vás ako používateľovi sa neprenášajú na YouTube, ak videá neprehrávate. Údaje uvedené nižšie sa prenášajú iba pri prehrávaní videí. Právny základ na spracúvanie údajov je váš súhlas, článok 6 ods. 1 písm. a) prvá veta GDPR. 

 

V závislosti od nastavení reklamy používateľa môže YouTube použiť údaje, ktoré zhromažďuje na reklamné účely, ako je zobrazovanie reklám, prispôsobenie reklám, obmedzenie počtu zobrazení reklamy používateľovi a vyhodnotenie účinnosti reklamy. Ak sa rozhodnete prehrať vložené video, údaje opísané nižšie budú postúpené službe YouTube, túto skutočnosť nevieme ovplyvniť. Prehratím vloženého videa dostane YouTube informáciu o tom, že ste vstúpili na príslušnú stránku našej webovej lokality, a ďalšie údaje opísané nižšie, my ale nedisponujeme informáciou o ich rozsahu. Dochádza k tomu bez ohľadu na to, či YouTube poskytuje používateľský účet, prostredníctvom ktorého ste prihlásený/á, alebo neexistuje žiadny používateľský účet. Ak ste prihlásený/á do služby YouTube, vaše údaje budú priamo priradené k vášmu účtu. Ak si neželáte, aby boli vaše údaje priradené k vášmu profilu YouTube, musíte sa pred aktiváciou tlačidla odhlásiť. YouTube ukladá vaše údaje ako profily používania a používa ich na účely reklamy, prieskumu trhu a/alebo dizajnu svojich webových stránok orientovaných na dopyt. Takéto vyhodnotenie môže byť vykonané najmä (dokonca aj pre neprihlásených používateľov) s cieľom poskytnúť reklamu na základe potrieb a informovať ostatných používateľov YouTube o vašich aktivitách na našej webovej lokalite. Máte právo namietať proti vytváraniu týchto používateľských profilov a odporúčame vám, aby ste sa na účely uplatnenia tohto práva obrátili priamo na službu YouTube. 

 

Spoločnosť Google spracúva vaše osobné údaje aj pri používaní služby YouTube v USA a zaviedla pre seba štandard, ktorý zodpovedá bývalému štítu na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA. Viac informácií o účele a rozsahu zhromažďovania údajov, ďalšom spracúvaní a ochrane prenosu údajov do tretích krajín nájdete v zásadách ochrany osobných údajov YouTube. Nájdete tam ďalšie informácie o svojich právach a možnostiach nastavenia na ochranu vášho súkromia: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. 

 

Viac informácií o vašich preferenciách reklám nájdete na stránke Google Ad Center: https://myadcenter.google.com/?hl=en&sasb=true. Ak chcete nastaviť svoje údaje a ochranu osobných údajov pre svoj účet Google, navštívte túto stránku: https://myaccount.google.com/data-and-personalization. Čas uchovávania údajov spoločnosťou Google závisí od typu údajov. Ďalšie informácie nájdete na stránke: https://policies.google.com/technologies/retention?hl=en-US.   

 

Viac informácií o tom, ako spoločnosť KYOCERA SENCO EMEA B.V. používa na našej webovej lokalite súbory cookie, nájdete v našich zásadách používania súborov cookie.  

 

Ako zabezpečujeme vaše osobné údaje 
Spoločnosť KYOCERA SENCO EMEA B.V. berie ochranu vašich údajov veľmi vážne a prijíma primerané opatrenia, aby zabránila zneužitiu, strate, neoprávnenému prístupu, nežiaducemu zverejneniu a neoprávneným zmenám. Ak sa domnievate, že vaše údaje nie sú riadne zabezpečené, alebo ak existujú náznaky zneužitia, kontaktujte nás na [email protected]

 

Vaše práva týkajúce sa vašich osobných údajov 
Máte právo na prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie. Máte tiež právo odvolať svoj súhlas so spracovaním svojich údajov alebo namietať proti ich spracúvaniu spoločnosťou KYOCERA SENCO EMEA B.V. a máte právo postúpiť svoje údaje. Znamená to, že nám môžete predložiť žiadosť o zaslanie osobných údajov, ktoré o vás uchovávame v počítačovom súbore, vám alebo inej organizácii, ktorú určíte. Okrem toho máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu na ochranu údajov, ktorý je za vás zodpovedný. 

 

Dotknuté osoby môžu kedykoľvek bez uvedenia dôvodov namietať proti spracúvaniu osobných údajov na reklamné účely vrátane analýzy zákazníckych údajov na reklamné účely. Okrem toho majú dotknuté osoby aj všeobecné právo namietať (porovnaj článok 21 ods. 1 GDPR). V tomto prípade musí byť námietka proti spracúvaniu údajov odôvodnená. Ak je spracúvanie údajov založené na súhlase, váš súhlas je možné kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti. 

 

Môžete zaslať žiadosť o prístup k svojim osobným údajom, ich opravu, vymazanie alebo postúpenie, prípadne môžete odvolať svoj súhlas alebo namietať proti spracovaniu svojich osobných údajov. Najjednoduchší spôsob, ako to urobiť, je napísať na adresu [email protected]. Na vašu žiadosť odpovieme čo najskôr, najneskôr však do štyroch týždňov.  

 

Zmeny tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov 
Spoločnosť KYOCERA SENCO EMEA B.V. si vyhradzuje právo na zmeny v zásadách ochrany osobných údajov. Preto vám odporúčame, aby ste pravidelne navštevovali túto stránku a kontrolovali, či na nej neboli vykonané nejaké zmeny. Ak spoločnosť KYOCERA SENCO EMEA B.V. vykoná dôležitú zmenu, ktorá bude mať vplyv na spôsob spracovania vašich osobných údajov, oznámi to zverejnením správy na webových stránkach. 

 

Verzia: 4 
Uverejnenie: 25.5.2018 
Posledná úprava: 25.1.2023 

My settings