Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Spoločnosť KYOCERA SENCO EMEA B.V. so sídlom Pascallaan 88, 8218 NJ Lelystad, Holandsko, zodpovedá za spracovanie osobných údajov v súlade s týmto vyhlásením o ochrane osobných údajov. S týmito osobnými údajmi zaobchádzame s maximálnou starostlivosťou a takto ich aj uchovávame. Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje na spoločnosť KYOCERA SENCO EMEA B.V. a všetky dcérske spoločnosti bez ohľadu na ich sídlo alebo jurisdikciu.

Kontaktné údaje:
KYOCERA SENCO EMEA B.V.
Pascallaan 88
8218 NJ Lelystad
Holandsko
+31 (0)320 295 575

Kategórie osobných údajov
Spoločnosť KYOCERA SENCO EMEA B.V. spracúva vaše osobné údaje, pretože využívate naše služby alebo nám svoje údaje sami poskytujete. Uvádzame prehľad osobných údajov, ktoré spracúvame:

 • meno a priezvisko
 • pohlavie
 • adresa
 • telefónne číslo
 • e-mailová adresa
 • podrobnosti o vašej činnosti na našej webovej stránke
 • internetový prehliadač a typ zariadenia
 • umiestnenie vášho zariadenia

Webové stránky spoločnosti KYOCERA SENCO EMEA B.V. obsahujú odkazy na iné webové stránky, ktoré sú mimo domény spoločnosti KYOCERA SENCO EMEA B.V. Tieto odkazy sú uvedené len ako informácia pre používateľov našich stránok. Spoločnosť KYOCERA SENCO EMEA B.V. nezodpovedá za obsah iných webových stránok ani za ochranu osobných údajov na týchto webových stránkach.

Osobitné alebo citlivé osobné údaje
Naša webová stránka ani služba nezhromažďuje údaje o návštevníkoch webovej stránky mladších ako 16 rokov, pokiaľ nemajú súhlas rodiča alebo opatrovníka. Nevieme však skontrolovať, či má návštevník viac ako 16 rokov. Preto odporúčame, aby sa do on-line aktivít svojich detí zapojili aj rodičia. Zabráni sa tak zhromažďovaniu údajov o deťoch bez súhlasu rodičov. Ak sa domnievate, že sme zhromaždili osobné údaje maloletej osoby bez takéhoto povolenia, kontaktujte nás na [email protected] a my tieto informácie odstránime.

Aký je účel a základ spracúvania vašich osobných údajov
Spoločnosť KYOCERA SENCO EMEA B.V. spracúva vaše osobné údaje na tieto účely:

 • na zasielanie nášho informačného bulletinu alebo reklamnej brožúry,
 • aby sme vám mohli zavolať alebo poslať e-mail, ak je to potrebné na účely poskytovania našich služieb,
 • informovanie o zmenách našich služieb a produktov,
 • na správu, prevádzku a zlepšovanie našich webových stránok.

Spoločnosť KYOCERA SENCO EMEA B.V. spracúva osobné údaje na základe súhlasu podľa článku 6 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR), ktorý môžete dobrovoľne udeliť alebo odmietnuť. Pri prvej návšteve našej webovej stránky sa zobrazia možnosti súhlasu. Svoje rozhodnutia môžete kedykoľvek zmeniť. Ak súhlas neudelíte, je možné, že nebudete môcť využívať určité služby. Ak budeme chcieť vaše osobné údaje použiť na nový alebo na iný účel, budeme vás o tom informovať. Vaše údaje sa potom použijú iným spôsobom len vtedy, ak to vyžaduje alebo povoľuje príslušný zákon alebo ak ste udelili príslušný súhlas.

Automatizované rozhodovanie
Spoločnosť KYOCERA SENCO EMEA B.V. neprijíma rozhodnutia na základe automatizovaného spracovania o záležitostiach, ktoré môžu mať závažné dôsledky pre jednotlivcov. Ide o rozhodnutia prijaté počítačovými programami alebo systémami bez akejkoľvek účasti skutočnej osoby (napríklad zamestnanca spoločnosti KYOCERA SENCO EMEA B.V.).

Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje
Spoločnosť KYOCERA SENCO EMEA B.V. nebude uchovávať vaše údaje dlhšie, ako je nevyhnutne potrebné na dosiahnutie účelu, na ktorý boli vaše údaje zhromaždené. Pre nasledujúce kategórie osobných údajov zachovávame uvedené lehoty uchovávania:

Kontaktný formulár:
Ak vyplníte formulár na webovej stránke alebo nám pošlete e-mail – v závislosti od druhu formulára alebo obsahu e-mailu – sa údaje, ktoré nám pošlete, budú uchovávať tak dlho, kým bude potrebné na tieto informácie odpovedať alebo ich riešiť.

Služba Google Analytics:
Na zaznamenávanie všeobecných údajov o návštevách používame službu Google Analytics. Tieto údaje sa používajú na štatistické analýzy návštevnosti a klikania na webovej stránke a umožňujú nám optimalizovať jej fungovanie. Službu Google Analytics sme tiež nastavili tak, aby bola šetrná k súkromiu, takže IP adresy sú anonymizované a údaje sa odosielajú cez zabezpečené pripojenie. Anonymizované údaje v službe Google Analytics sa uchovávajú 38 mesiacov.

So spoločnosťou Google sme uzatvorili dohodu o sprostredkovaní. Štatistické údaje sa prenášajú do spoločnosti Google, ktorá uchováva údaje na serveroch v Európe a Spojených štátoch amerických. Viac informácií nájdete na stránke Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Google, ako aj v konkrétnych zásadách ochrany osobných údajov služby Google Analytics. Informácie o tom, ako spoločnosť Google dodržiava nariadenie GDPR, nájdete na rôznych stránkach, napríklad Google Cloud a GDPR, kde sa dozviete o opatreniach spoločnosti Google v súvislosti s ochranou údajov.

Spoločnosť Google využíva tieto informácie na sledovanie, ako sa naša webová stránka používa, aby nám mohla poskytnúť správy o webovej stránke a ponúknuť spoločnosti KYOCERA SENCO EMEA B.V. ako inzerentovi informácie o účinnosti našich kampaní. Spoločnosť Google môže tieto informácie poskytnúť tretím stranám, ak to vyžaduje zákon alebo ak tieto tretie strany spracúvajú informácie v mene spoločnosti Google. Túto skutočnosť nevieme ovplyvniť.

Chceli by sme vás upozorniť najmä na to, že spoločnosť KYOCERA SENCO EMEA B.V. vás prostredníctvom týchto údajov nedokáže vysledovať ako osobu alebo jednotlivca, s výnimkou situácií, kedy sa identifikujete ako osoba prostredníctvom niektorého z formulárov na webovej stránke. Môže ísť napríklad o prípad, keď zadáte e-mailovú adresu pri registrácii na odber noviniek alebo pri použití webového formulára. V takýchto prípadoch môže byť vaše správanie pri návšteve spojené s údajmi, ktoré ste zadali.

Poskytovanie osobných údajov tretím stranám
Spoločnosť KYOCERA SENCO EMEA B.V. odovzdáva údaje tretím stranám len vtedy, ak je to potrebné na realizáciu našej zmluvy s vami alebo na splnenie zákonnej povinnosti.

 • Google
  • Informácie o polohe

Môžeme vás požiadať o súhlas so získavaním informácií o polohe vášho zariadenia, ako sú informácie, ktoré identifikujú presnú polohu vášho zariadenia (napr. úroveň GPS zemepisnej šírky a dĺžky) alebo jeho približnú polohu (napr. menej presná poloha odhadnutá na základe prehliadača alebo IP adresy zariadenia).

 

Vašu polohu používame na to, aby sme vám poskytli informácie o našich predajcoch vo vašom okolí. Ak ste súhlasili so zdieľaním svojej aktuálnej polohy na vyhľadanie predajcu a chcete sa k nemu dostať, odovzdáme vašu aktuálnu polohu mapovej službe tretej strany, ktorá vám poskytne informácie o trase. Budete presmerovaní na túto mapovaciu službu tretej strany, ktorá bude dodržiavať predpisy o ochrane osobných údajov podľa svojich podmienok.

 

Na použitie vašej polohy musíte buď povoliť možnosť služieb lokalizácie v operačnom systéme, a/alebo nastaviť oprávnenia vo svojom mobilnom zariadení tak, aby umožňovali komunikáciu týchto informácií.

  • ReCaptcha

Na určenie toho, či ste skutočná osoba, a nie robot alebo spamový softvér, používame reCAPTCHA od spoločnosti Google. reCAPTCHA je bezplatná služba spoločnosti Google na ochranu webových stránok pred spamovým softvérom a návštevníkmi, ktorí nie sú ľudia. Používa sa najmä pri vypĺňaní formulárov na webových stránkach.

reCAPTCHA zhromažďuje vaše osobné údaje, aby zistila, či akcie na našich webových stránkach vykonávajú skutoční ľudia. Kontroluje tiež, či sa vo vašom prehliadači už nachádzajú súbory cookie z iných služieb spoločnosti Google, ako je YouTube alebo Gmail. Nakoniec reCAPTCHA nastaví vo vašom prehliadači ďalší súbor cookie a urobí snímku vášho prehliadača.

Zhromaždené údaje, ako je URL odkazu, operačný systém, súbory cookie, správanie, dátum a jazykové nastavenia, objekty Javascript a rozlíšenie obrazovky, spracúva spoločnosť Google preto, aby zistila, či ste človek. Údaje budú uložené na európskych alebo amerických serveroch spoločnosti Google. Viac informácií o tom, ako spoločnosť Google uchováva vaše údaje, nájdete v jej zásadách ochrany osobných údajov a podmienkach používania služby .

 

Súbory cookie alebo podobné technológie
Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý sa uloží do vášho počítača, tabletu alebo smartfónu pri prvej návšteve webovej stránky. Súbor cookie často obsahuje ID súboru cookie, čo je jeho jedinečný identifikátor. Webovým stránkam to umožňuje rozpoznávať jednotlivcov a pamätať si ich preferencie.  Spoločnosť KYOCERA SENCO EMEA B.V. používa súbory cookie na analýzu návštevnosti, poskytovanie funkcií sociálnych médií a prispôsobovanie reklám. Spoločnosť KYOCERA SENCO EMEA B.V. používa tri typy súborov cookie:

 1. Základné súbory cookie. Tieto súbory cookie zabezpečujú správne fungovanie webovej stránky a ukladajú také informácie, ako sú vaše nastavenia preferencií, a umožňujú nám optimalizovať našu webovú stránku.

 

 1. Analytické súbory cookie. Tieto súbory cookie nám umožňujú lepšie sledovať, ako dobre funguje naša webová stránka. S pomocou spoločností tretích strán môžeme merať, ktoré stránky našej webovej lokality sú navštevované, a frekvenciu návštevnosti  alebo ktoré prvky fungujú na našej webovej stránke lepšie. Tieto informácie sú anonymizované a používajú sa len na zlepšenie výkonu našej webovej stránky. V žiadnom prípade nie je možné vytvárať osobné profily ani sledovať tieto informácie v súvislosti s jednotlivou osobou.

 

 1. Reklamné súbory cookie. Tieto súbory cookie sa používajú na meranie účinnosti našich internetových reklamných kampaní a na zobrazovanie personalizovanejších reklám na základe vašich predchádzajúcich návštev našich webových stránok. Pomáha nám to tiež lepšie pochopiť potreby používateľov a ich správanie na našej webovej stránke. Každá tretia strana (napr. Facebook/YouTube), ktorá používa tieto súbory cookie, má vlastné zásady ochrany osobných údajov, v  ktorých sa uvádza, ako používa údaje.
  1. YouTube registruje viacero súborov cookie na účely vedenia štatistík o tom, aké videá zo služby YouTube používateľ videl, na ukladanie preferencií používateľovho prehrávača videa a na analýzu podrobností o sledovaní. Svoju históriu v službe YouTube a údaje, ktoré zhromažďuje, môžete spravovať tu. Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, ako spoločnosť YouTube používa vaše údaje, môžete si prečítať jej vyhlásenie o ochrane osobných údajov.
  2. Spoločnosť Facebook registruje údaje o analýze webových stránok, cielení reklamy a meraní reklamy. Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, ako spoločnosť Facebook používa vaše údaje, môžete si prečítať jej vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Pomocou tlačidla „Moje nastavenia“ si môžete pozrieť svoje nastavenia súborov cookie a v prípade potreby zmeniť svoje preferencie.

Ak si neželáte, aby spoločnosť KYOCERA SENCO EMEA B.V. zhromažďovala akékoľvek súbory cookie, môžete ich zablokovať aktivovaním nastavení vo svojom prehliadači, ktoré vám umožnia odmietnuť nastavenie všetkých alebo niektorých súborov cookie. Tým však môžete ovplyvniť prístupnosť našej webovej stránky, pretože niektoré súbory cookie sú potrebné na zobrazenie určitých informácií.

Ako zabezpečujeme vaše osobné údaje
Spoločnosť KYOCERA SENCO EMEA B.V. berie ochranu vašich údajov veľmi vážne a prijíma primerané opatrenia, aby zabránila zneužitiu, strate, neoprávnenému prístupu, nežiaducemu zverejneniu a neoprávneným zmenám. Ak sa domnievate, že vaše údaje nie sú riadne zabezpečené, alebo ak existujú náznaky zneužitia, kontaktujte nás na [email protected].

Prístup k údajom, ich oprava alebo vymazanie
Máte právo na prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie. Máte tiež právo odvolať svoj súhlas so spracovaním svojich údajov alebo namietať proti ich spracúvaniu spoločnosťou KYOCERA SENCO EMEA B.V. a máte právo postúpiť svoje údaje. Znamená to, že nám môžete predložiť žiadosť o zaslanie osobných údajov, ktoré o vás uchovávame v počítačovom súbore, vám alebo inej organizácii, ktorú určíte. Na adresu [email protected]môžete zaslať žiadosť o prístup k svojim osobným údajom, ich opravu, vymazanie alebo postúpenie, prípadne môžete odvolať svoj súhlas alebo namietať proti spracovaniu svojich osobných údajov. Na vašu žiadosť odpovieme čo najskôr, najneskôr však do štyroch týždňov. Spoločnosť KYOCERA SENCO EMEA B.V. by vás tiež rada upozornila, že máte možnosť podať sťažnosť národnému regulačnému orgánu, holandskému Úradu na ochranu údajov, a to prostredníctvom tohto odkazu: https://ico.org.uk/make-a-complaint/

Zmeny tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov
Spoločnosť KYOCERA SENCO EMEA B.V. si vyhradzuje právo na zmeny v zásadách ochrany osobných údajov. Preto vám odporúčame, aby ste pravidelne navštevovali túto stránku a kontrolovali, či na nej neboli vykonané nejaké zmeny. Ak spoločnosť KYOCERA SENCO EMEA B.V. vykoná dôležitú zmenu, ktorá bude mať vplyv na spôsob spracovania vašich osobných údajov, oznámi to zverejnením správy na webových stránkach.

Uverejnenie: 25. 05. 2018
Posledná úprava: 29. 07. 2021

 

My settings