Dajte si opraviť prístroj

Číslo nákupnej objednávky použitej pre faktúru a komunikáciu
Max 4MB
  • Záručná oprava (nákupná faktúra alebo pokladničný doklad pripojený)
  • Oprava/servis
  • Cenová kalkulácia
Prístroj posielam s nasledovným príslušenstvom
  • Áno
  • Nie
  • Áno
  • Nie
  • Áno, 1
  • Áno, 2
  • Nie

Súhlasím s ukladaním a spracovaním mojich údajov touto webovou stránkou, ako je uvedené vo vyhlásení o ochrane osobných údajov