Časté otázky

Služby zákazníkom

Ako si môžem kúpiť produkty SENCO?

Produkty SENCO si môžete kúpiť u miestnych predajcov alebo v internetových obchodoch. Najbližšieho predajcu nájdete v našom vyhľadávači predajcov. Ak ste predajca a chcete predávať naše produkty, môžete nás kontaktovať, ak potrebujete viac informácií.

Údržba a servis

Ako môžem udržiavať svoje náradie poháňané plynom?

Údržbou svojho náradia poháňaného plynom zabezpečíte jeho dlhú a bezporuchovú životnosť. Po použití náradia z neho vyfúkajte prach a každé dva dni vyčistite vzduchový filter v hornej časti náradia. Po aplikovaní 10 000 klincov alebo po použití 9 palivových článkov odporúčame náradie dôkladne vyčistiť. Môžete použiť naše súpravy na čistenie plynového náradia {odkaz}.  Pokyny a postup nájdete v používateľskej príručke k náradiu. V prípade potreby môžete náradie pri servise namazať mazacím olejom v spreji. Ak budete svoje náradie spolu s batériou dlhšie skladovať, je dôležité batérie občas nabiť, aby sa zabránilo ich poškodeniu.

Ako môžem udržiavať svoje pneumatické náradie?

Správna údržba pneumatického náradia je dôležitá na zabezpečenie jeho dlhej a bezporuchovej životnosti. Po použití náradia z neho najprv vyfúkajte prach. V prípade potreby náradie pravidelne premazávajte mazacím olejom v spreji. Pokyny a postup nájdete v používateľskej príručke k náradiu. Po vyčistení náradia by ste nemali počuť únik vzduchu. Ak sa zistí únik vzduchu, vyškolený technik musí vykonať opravu náradia.  Niektoré náradie je bezolejové a nevyžaduje mazanie. Odložením náradia, ktoré nepoužívate, do kufríka ho ochránite pred poškodením.

Ako môžem udržiavať svoju batériu k náradiu?

Údržbou batérie náradia zabezpečíte jej dlhú a bezporuchovú životnosť. Po použití náradia z neho vyfúkajte prach. Niektoré náradie je bezolejové a nevyžaduje mazanie. V prípade potreby môžete svoje náradie pri servise namazať mazacím olejom v spreji. Ak svoje náradie a batériu na dlhší čas uskladníte, je dôležité batérie občas nabiť, aby sa zabránilo ich poškodeniu. 

Ako môžem udržiavať kompresor?

Údržbou kompresora zabezpečíte jeho dlhú a bezporuchovú životnosť. Vypnite kompresor tlakovým spínačom, aby sa uvoľnil prípadný tlak vnútri kompresorových hláv. Po každom použití nádrž vyprázdnite, aby kondenzát nespôsobil jej hrdzavenie. Na odstránenie tlaku vždy použite vypúšťací ventil v spodnej časti nádrže a nakláňajte kompresor všetkými smermi, aby ste sa uistili, že všetok kondenzát vytiekol. Nepoužívajte bezpečnostný ventil! Môže sa tým opotrebovať napnutie pružiny krúžku, čím sa zníži životnosť ventilu a vlhkosť sa z nádrže neodvedie tak, ako by mala. Vzduchové filtre na prednej a zadnej strane a samotný filtračný prvok, ak je prístupný, čistite každý týždeň.

Poskytujete interné opravy? Ako môžem zaregistrovať svoj nástroj na opravu?

V spoločnosti SENCO ponúkame interné opravy. Máme špecializovaných inžinierov, ktorí sa postarajú o to, aby bolo vaše náradie riadne opravené a aby ste ho dostali naspäť funkčné. Náradie môžete zaregistrovať na opravu prostredníctvom tohto odkazu. Po vyplnení a odoslaní formulára dostanete potvrdzujúci e-mail s ďalšími pokynmi.

Ako na to/nastavenia

Ako zistím, na aký tlak má byť nastavený môj kompresor?

Základným pravidlom je nastaviť kompresor na 7 barov pre veľké náradie a 6 barov pre menšie náradie. Aplikujte niekoľko klincov a nastavte bary – použite čo najmenší tlak bez straty funkcie. Je to prospešné pre vaše náradie aj kompresor. 

Môj kompresor sa nespustil. Čo mám robiť?

Vypnite kompresor a prípadne stlačte tlačidlo resetovania, ktoré sa nachádza na zadnej strane kompresora. Kompresor opäť zapnite. Tlačidlo resetovania nestláčajte častejšie ako 3-krát a kompresor vždy najprv vypnite.  Ak stále nefunguje alebo ak nie je k dispozícii tlačidlo resetovania, kontaktujte náš zákaznícky servis alebo zaregistrujte kompresor na opravu.

Môj kompresor sa nespustí alebo prestane fungovať.

Uistite sa, že máte dostatok elektrickej energie. Uistite sa, že predlžovací kábel nie je príliš dlhý a má správne rozmery. Odporúčaný rozmer je 2,5 mm2 pre predlžovacie káble dlhšie ako 15 metrov.

Môj pneumatický klincovač nezapustí všetky klince do požadovanej hĺbky.

Uistite sa, že ste nastavili výkon kompresora na správny pracovný tlak. Presvedčte sa, že používate hadicu so správnymi rozmermi a dĺžkou a správny kompresor pre takú spotrebu vzduchu, ako potrebuje vaše náradie. 

Záruka

Ako dlho trvá záruka?

Záruky sa môžu pri jednotlivom náradí líšiť. Všetky záruky na náradie sú uvedené na stránkach produktu na tejto webovej stránke a na krabici od náradia. Na náradie XtremePro sa vo všeobecnosti vzťahuje záruka 2 roky a na ostatné produkty 1 rok. Vždy skontrolujte informácie o produkte, aby ste zistili, o aký prípad ide. Je to uvedené aj na krabici, v ktorej sa náradie dodáva. Ak chcete zistiť záručnú dobu konkrétneho náradia, vyhľadáte ju v hornej časti tejto webovej stránky na stránke produktu. 

Musím svoje náradie zaregistrovať on-line kvôli záruke?

Nie, záruka začína plynúť od dátumu uvedeného na účtenke/doklade o kúpe. 

Informácie o produkte

Kde nájdem informácie o produkte?

Všetky potrebné informácie nájdete na stránkach produktov na tejto webovej stránke. Na týchto stránkach nájdete vlastnosti a výhody produktu, fotografie a videá a súbory na stiahnutie, ako sú zoznamy náhradných dielov, technické špecifikácie, príručky a ďalšie. Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa tohto náradia, kontaktujte nás prostredníctvom našej kontaktnej stránky. 

Koľko batérií sa dodáva spolu s náradím?

Počet dodaných batérií sa líši podľa náradia. Táto informácia sa nachádza na stránke s informáciami o produkte.

Ktoré bity sú potrebné a aká je ich dĺžka?

Podrobnosti o tom, ktoré bity sú potrebné, sú uvedené v časti s informáciami o produkte na stránke každého produktu. Dĺžka bitov je uvedená v časti príslušenstvo.

Musím v klincovači SENCO používať klince SENCO alebo môžem použiť aj iné značky?

Hoci sa odporúča používať spojovacie prvky značky SENCO, nie je to vždy nevyhnutné. Vždy používajte správne veľkosti spojovacieho materiálu, ktoré sú odporúčané na informačnej stránke o produkte. Väčšie alebo menšie spojovacie prvky môžu poškodiť náradie.

Kde nájdem technické špecifikácie/návod na obsluhu?

Každá stránka produktu na tejto webovej stránke poskytuje množstvo informácií o produkte vrátane technických špecifikácií a návodov na obsluhu. Všetky technické informácie nájdete aj v časti „technické údaje“ v sekcii „údržba vášho náradia“.

Kde môžem získať nákresy rozobratého náradia a zoznamy náhradných dielov?

Každá stránka o produkte na tejto webovej stránke poskytuje množstvo informácií o produkte vrátane nákresov rozobratého náradia a zoznamu náhradných dielov. Všetky náhradné diely nájdete aj v časti „technické údaje“ v sekcii „údržba vášho náradia“. Ak sa náradie už nepredáva, náhradné diely nájdete v sekcii „vyradené náradie“ v časti „údržba vášho náradia“.

Kde nájdem vyhlásenia o zhode (DOC) a vyhlásenia o výkone (DOP)?

Tieto vyhlásenia nájdete v spodnej časti každej stránky s podrobnými informáciami o produkte na tejto webovej stránke v časti „Na stiahnutie“. 

NENAŠLI STE ODPOVEĎ NA SVOJU OTÁZKU? POŠLITE NÁM SVOJU OTÁZKU PROSTREDNÍCTVOM FORMULÁRA NIŽŠIE!

Súhlasím s uchovávaním a spracovaním svojich údajov na tejto webovej stránke, ako je uvedené vo vyhlásení o ochrane osobných údajov.